Hemşirelik Sözlü Bildiri Sonuçları

18 Ekim 2020

SALONSAATBİLDİRİ BAŞLIĞI
Salon C10:00 - 10:10HS-001
FİSTÜL KANÜLASYON UYGULAMALARI İLE DİYALİZ YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA
Nurten Özen1, Aylin Aydın Sayılan2, Samet Sayılan3, Dilek Mut4, Emin Barış Akın5, Tevfik Ecder6
1Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
2Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli
3Kırklareli Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, Kırklareli
4Kırklareli Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Kırklareli
5Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Genel Cerrahi Bd, İstanbul
6Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Nefroloji Bd, İstanbul
Salon C10:10 - 10:20HS-002
HEMODİYALİZ HASTALARINA COVİD-19’DAN KORUNMAYA YÖNELİK VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN VERİLER
Eylem Topbaş1, Tuğba Aksoy2, Meryem Timuçin2
1Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi
Salon C10:20 - 10:30HS-003
PANDEMİ DÖNEMİNDE ACİL BAŞLANGIÇLI PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA HIZLANDIRILMIŞ PD EĞİTİMİ
Meltem İçen1, Arif Alper Kırkpantur1, Nur Ünal Kaya2, İbrahim Doğan2, Ercan Türkmen3
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
2Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi
Salon C10:30 - 10:40HS-004
HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARA BESLENMEYE YÖNELİK UYGULANAN GÖRSEL EĞİTİMİN KONFORA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cansu Koşar Şahin1, Sezgi Çınar Pakyüz1
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Salon C10:40 - 10:50HS-005
HEMODİYALİZ HASTALARININ ARTERİVENÖZ FİSTÜLE İLİŞKİN BİLGİ VE ÖZBAKIM DAVRANIŞININ FİSTÜL KOMPLİKASYONLARINA ETKİSİ
Esra Köse1, Birgül Doğru Vural2, Meral Gün2
1Mersin Üniversitesi Hastanesi ;mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakultesi
2Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakultesi İç Hastalıkları Hemşireliği
Salon C10:50 - 11:00HS-006
HEMODİYALİZ HASTALARINDA COVID-19 SALGININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Özgül Balseven 1, İrem Pembegül1, Funda Datlı Yakaryılmaz1
1Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Salon C11:00 - 11:10HS-007
FİSTÜL KANÜLASYON YÖNTEMİNİN KANAMA DURMA ZAMANINA ETKİSİ; KLİNİK ÇALIŞMA
Aysun Ünal1, Filiz Alkiraz1, Gülfidan Bahçe1, Birsen Özdemir1, Neşe Bayraktar1, Şule Cin1, Eşref Ertan Çiçek1, Gülay Demirtaş1, Üstün Yılmaz1, Semih Gül1, Hasan Serdar Kıhtır1, Ayça İnci1, Abdi Metin Sarıkaya1
1Sbü Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi
Salon C11:10 - 11:20HS-008
POLİHİDROAMNİOSLU HEMODİYALİZ HASTASINDA BAŞARILI GEBELİK
Canan Sayan1, Elif Buse Gül1, Mustafa Peçen1, Zeynep Paşaoğlu Can1, Ayşe Serra Artan1, Şafak Mirioğlu2, Ömer Celal Elçioğlu2, Meltem Gürsu2, Rümeyza Kazancıoğlu2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemodiyaliz Ünitesi, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
Salon C11:20 - 11:30HS-009
SANTRAL VENÖZ KATETERLİ (SVK) HEMODİYALİZ HASTALARINDA İĞNESİZ VEN VALFİ DEĞİŞİM SIKLIĞININ KATETER ENFEKSİYONUNA ETKİSİ
Hemş. Fatma Nesrin Can1, Uzm. Hemş. Günay Dikbıyık2, Doç. Dr. Atıf Yolgösteren3
1Dialife Diyaliz Grubu,
2Medipol Mega Üniversite Hastanesi
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Salon C11:30 - 11:40HS-010
DİYALİZ ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNİN DİYALİZ TEDAVİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Zülfünaz Özer1, Tülay Aksoy2, Gülcan Bahçecioğlu Turan3
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hemodiyaliz Ünitesi, İstanbul, Türkiye
3Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Elazığ, Türkiye